Η εταιρία

Το Τεχνικό Γραφείο Μελετών ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ ιδρύθηκε το 2001

Υπηρεσίες

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Έργα

Αναλυτικά τα έργα που έχουμε εκπονήσει.